Tillämpad FEM I G1F, 3 hp, MT346G

Då man till exempel konstruerar stol eller en bil eller något annan detalj vill man gärna veta att den håller för olika typer av belastningar utan att man har tillverkat den riktiga detaljen. Man vill alltså undvika tester för att de ofta är dyra och tar lång tid att genomföra. Istället kan man man ta fram en simuleringsmodell som kan testas virtuellt i datorn. Med hjälp av den virtuella modellen kan man sedan testa hur t ex stolen beter sig när någon sitter på den. Man kan också välja hur tjocka benen skall vara och välja material som passar bra. Den metod som används mest inom industrin idag för att simuleringsmodeller kallas finita elementmetoden (FEM).

I denna kurs ges en introduktion till att använda (FEM) för att göra simuleringsmodeller av enklare detaljer. I kursen förklaras de olika stegen som behöver göras för att skapa en modell och utföra en analys på en verklig struktur.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.08
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Tobias Andersson
 • Examinator: Daniel Svensson
 • Anmälningskod: HS-92516
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd MT300G-Mekanik II G1F och godkänd MT302G-Hållfasthetslära I G1F och genomgången MT345G-Hållfasthetslära II G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.08 - v.11
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: MT346G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr