Hållfasthetslära III G1F, 6 hp, MT347G

Lär dig dimensionera enkla konstruktioner. I denna kurs lär du dig till exempel att beräkna spänningar i ringar och rör med inre och yttre tryck. Du får lära dig att dimensionera konstruktioner som utsätts för varierande laster. I kursen studeras också fleraxliga plana spänningstillstånd. Vidare ges en introduktion till analys av restspänningstillståndet efter plastisk formning. Enkla dimensioneringskriterier används.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.08
Programkurs
Campus
Kurs inställd
 • Kurs inställd
 • Kursansvarig: Ulf Stigh
 • Examinator: Niclas Strand
 • Anmälningskod: HS-92517
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd MT300G-Mekanik II G1F och godkänd MA301G-Matematik för ingenjörer III G1F och genomgången MA302G-Linjär algebra I G1F och genomgången MA303G-Linjär algebra II G1F och genomgången MT345G-Hållfasthetslära II G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.08 - v.15
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: MT347G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
vt 20 v.08
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Ulf Stigh
 • Examinator: Niclas Strand
 • Anmälningskod: HS-92551
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd MT300G-Mekanik II G1F och godkänd MA301G-Matematik för ingenjörer III G1F och genomgången MA302G-Linjär algebra I G1F och genomgången MA303G-Linjär algebra II G1F och genomgången MT345G-Hållfasthetslära II G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.08 - v.15
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: MT347G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr