Examensarbete i maskinteknik G1E, 15 hp, MT353G

Kursen utgörs av ett självständigt arbete inom vilket studenten ska föreslå och planera, avgränsa, genomföra och utvärdera ett projekt inom området bearbetningsteknik avseende manuella och/eller automatiserade tillverkningssystem. Projektet skall om möjligt förläggas till industrin.

Examensarbetet styrs av en projektbeskrivning som utarbetas av studenten i samarbete med beställaren. Projektbeskrivningen ska godkännas av examinator innan arbetet kan påbörjas. Kursens mål är att utveckla studentens förmåga att självständigt tillämpa, bredda och fördjupa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden. Kursen innehåller också muntlig och skriftlig redovisning, samt moment om ansvar och etik.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.14
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Ulf Stigh
 • Examinator: Ulf Stigh, Lennart Ljungberg, Tobias Andersson, Daniel Svensson
 • Anmälningskod: HS-93015
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 75 högskolepoäng varav 40 högskolepoäng ska vara inom maskinteknik inklusive godkända kurser: MT303G Mätteknik för tekniker G1F, MT342G Tillverkningsteknik och materiallära för tekniker G1F och MT344G Beredning G1F samt godkända kurser: MA102G Matematik T G1N och PR328G Tillverkningsteknik och produktionsutrustningar för tekniker 1 G1F.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.14 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: MT353G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr