Examensarbete i maskinteknik G2E, 30 hp, MT506G

Examensarbetet utgör den avslutande kursen i maskiningenjörsstudierna. I denna kurs visar studenten att denne behärskar området och kan nyttiggöra och integrera sina kunskaper från programmets kurser. Arbetet väljs i samverkan med kursansvarig lärare och utförs företrädesvis i näringslivet under handledning av en industrihandledare och en handledare från högskolan.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 18 v.36
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Ulf Stigh
 • Examinator: Svante Alfredsson, Tobias Andersson, Karl Mauritsson, Ulf Stigh, Anders Biel, Daniel Svensson, Lennart Ljungberg
 • Anmälningskod: HS-25011
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd MT120G-Mekanik G1N och godkänd MT333G-Grundläggande hållfasthetslära G1F och godkänd IP120G-Konstruktion med 3D-CAD G1N och genomgången MT322G-Fördjupning i mekanik G1F och godkänd MA351G-Flervariabelanalys G1F och godkänd MT324G-Maskinelement G1F och godkänd IP114G-Industriell produktutveckling G1N och godkänd MT323G-Konstruktionsmaterial G1F och genomgången MT515G-Tillämpad hållfasthetslära G2F och genomgången MT336G-Kvalitets- och mätteknik G1F och genomgången MT516G-Finita Element Metoden G2F och genomgången LO119G-Produkt- och produktionsekonomi G1N och genomgången MT511G-Datorstödd konstruktion och beredning G2F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 18
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: MT506G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr