Bearbetningsteknik G2F, 6 hp, MT508G

Traditionell skärande bearbetning är och kommer att förbli ett vanligt förekommande inslag i tillverkningsindustrin.

Denna kurs ger dig en bred kunskap kring detta område. Kursen behandlar den grundläggande mekanik och fysik som styr olika bearbetningsprocesser. Denna kunskap behövs t ex. för att förstå varför vissa skär slits ut mycket fortare än andra eller varför vissa bearbetningsoperationer fungerar bra i vissa maskiner men inte i andra.

Du får även lära dig att bestämma skärdata och göra verktygsval utifrån en tänkt bearbetningssituation där kvalitet och kostnad kan vara styrande. Detta förbereder dig på att jobba med verkliga fall från industrin.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr