Tillämpad FEM II G2F, 6 hp, MT510G

Kursen fokuserar på den praktiska tillämpningen av finita elementmetoden (FEM) och utelämnar i hög grad den bakomliggande teoribildningen. Studenterna får utföra spänningsanalyser, bucklingsanalyser och modalanalyser med hjälp av kommersiell FE-mjukvara.

FE-analyser utförs med elementtyperna: två- och tredimensionella solidelement, balkelement och skalelement där tillämpningsområden och kapabiliteten för dessa elementtyper diskuteras. Kursen behandlar olinjär FE-analys av typerna: plasticitetsproblem, kontaktanalys och analyser med olinjär geometri. Felkällor som diskretiseringsfel, modelleringsfel och konvergensproblem behandlas.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.48
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Daniel Svensson
 • Examinator: Tobias Andersson
 • Anmälningskod: HS-84187
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd MT345G-Hållfasthetslära II G1F och genomgången MT347G-Hållfasthetslära III G1F och godkänd MT346G-Tillämpad FEM I G1F och genomgången MT351G-Mekanik IV G1F och genomgången MT348G-Ingenjörsprojekt II: Maskin G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.48 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: MT510G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr