Tillämpad FEM II G2F, 6 hp, MT510G

Kursen fokuserar på den praktiska tillämpningen av finita elementmetoden (FEM) och utelämnar i hög grad den bakomliggande teoribildningen. Studenterna får utföra spänningsanalyser, bucklingsanalyser och modalanalyser med hjälp av kommersiell FE-mjukvara.

FE-analyser utförs med elementtyperna: två- och tredimensionella solidelement, balkelement och skalelement där tillämpningsområden och kapabiliteten för dessa elementtyper diskuteras. Kursen behandlar olinjär FE-analys av typerna: plasticitetsproblem, kontaktanalys och analyser med olinjär geometri. Felkällor som diskretiseringsfel, modelleringsfel och konvergensproblem behandlas.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr