Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N, 15 hp, MU151G

I kursen Datorbaserad ljud- och musikproduktion presenteras du för ljudets och musikens roll i linjära- och icke-linjära medieformer. Du arbetar både individuellt och i grupp med att producera datorbaserad ljud och musik. I detta ingår audiovisuell produktion och grundläggande ljud- och musikimplementering i spelmotorer. Kursen tillämpar även grundläggande terminologi och teori som relaterar till ljud- och musikproduktion vilket också examineras i form av en salstentamen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.45
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Jamie Fawcus
 • Examinator: Markus Berntsson
 • Anmälningskod: HS-81447
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: MU151G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr