Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N, 15 hp, MU151G

I kursen Datorbaserad ljud- och musikproduktion presenteras du för ljudets och musikens roll i linjära- och icke-linjära medieformer. Du arbetar både individuellt och i grupp med att producera datorbaserad ljud och musik. I detta ingår audiovisuell produktion och grundläggande ljud- och musikimplementering i spelmotorer. Kursen tillämpar även grundläggande terminologi och teori som relaterar till ljud- och musikproduktion vilket också examineras i form av en salstentamen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr