Grundläggande makroekonomi G1N, 15 hp, NA122G

Grundläggande makroekonomisk teori ger allmänbildning i frågor som berör hushållens och företagens ekonomiska förutsättningar för deras väsentligaste konsumtion och investeringsbeslut. Kunskaper i grundläggande makroekonomi förstärker också individens demokratiska inflytande över ett lands val av regering och dess politik.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr