Delaktighet och lärande G1F, 15 hp, OM325G

Kursen behandlar och utvecklar delaktighet och lärande i olika skeden i livet.

Områden som behandlas under kursen är livets början, barnet och familjen och vård i livets slut. I kursen problematiseras patientens utsatthet och beroende i vården, samt innebörden av information och undervisning. I verksamhetsförlagda studier tränas studenten i att samtala och göra observationer för att bedöma och åtgärda behov av vård i samverkan med patient och närstående. Under kursen tränas forskningsprocessen genom en litteraturbaserad uppsats. Uppsatsen riktas mot delaktighet och lärande inom valfri kontext. Studenterna tränas i att granska varandras arbeten.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.14
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Joanne Wills, Rune Svanström
 • Examinator: Mia Berglund
 • Anmälningskod: HS-92526
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd OM124G-Kommunikation i omvårdnad G1F och genomgången OM330G-Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F och genomgången BM330G-Patofysiologi och farmakologi I G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.14 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: OM325G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr