Examensarbete i omvårdnad G2E, 15 hp, OM525G

Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet omvårdnad.

Du utvecklar din förmåga i att föra vetenskapliga resonemang och att använda vetenskapliga metoder. Du planerar, genomför och försvarar ett examensarbete som redovisas i form av en uppsats på grundnivå.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Rune Svanström
 • Examinator: Mia Berglund, Sirpa Rosendahl, Rune Svanström, Jenny Hallgren, Elisabeth Hertfelt Wahn, Monika Sahlsten, Lars Westin
 • Anmälningskod: HS-95089
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd OM325G-Delaktighet och lärande G1F och genomgången OM537G-Vetenskaplig teori och metod G2F. Utöver dessa kurser krävs även att högskolekursen OM535G-Hälsa och vårdande G2F är genomgången med godkänt betyg på den verksamhetsförlagda utbildningen omfattande 8 högskolepoäng.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: OM525G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr