Kandidatexamen i omvårdnad - teori, metod och examensarbete G2E, 30 hp, OM626G

Vill du inspireras av omvårdnadsforskare och på ett målmedvetet sätt kunna medverka till en god evidensbaserad vård? Eller är du nyfiken på vad de som studerar till sjuksköterska idag läser inom omvårdnad? Då är det här en kurs för dig.

I kursen fokuseras omvårdnadsforskning som berör exempelvis kvinnors upplevelse av sin sexualitet efter bröstcancer, hur det är att vårdas vaken i respirator eller hur vardagen fungerar för någon som drabbats av demens. Teoretiska begrepp och dess betydelse för vårdandet diskuteras. Kursens mål är att bidra till en god evidensbaserad omvårdnad med patienten i fokus.

Kursen behandlar vetenskapsteoretiska utgångspunkter, forskningsprocessen och ett urval av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder inom omvårdnad. Etiska aspekter och ställningstaganden inom vårdforskning diskuteras och analyseras. Under kursen utformas en design för ett tänkt examensarbete. Därtill tränas din förmåga att kritiskt granska, reflektera över och argumentera för ställningstaganden i vetenskapliga frågor och sjuksköterskans yrkesfunktion. Du planerar, genomför och försvarar ett examensarbete som redovisas i form av en uppsats på grundnivå. I kursen ingår inledningsvis föreläsningar en dag per vecka samt självstudierunder och handlednig.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr