Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N, 7,5 hp, OM709A

Kursen innehåller undervisning som ger sjuksköterskan färdigheter för att självständigt kunna bedöma behov av, ordinera och förskriva förbrukningsartiklar vid diabetes samt inkontinens hos barn, vuxna och äldre. I kursen behandlas sjuksköterskans möjligheter att verka hälsofrämjande. Etiska frågeställningar beaktas.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.06
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Marina Berglund
 • Examinator: Irene Eriksson
 • Anmälningskod: HS-96074
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs sjuksköterskeexamen.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.06 - v.15
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: OM709A
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
ht 19 v.38
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Marina Berglund
 • Examinator: Irene Eriksson
 • Anmälningskod: HS-26151
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs sjuksköterskeexamen.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.38 - v.47
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: OM709A
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr