Examensarbete i omvårdnad A1E, 15 hp, OM805A

Det här är en kurs för dig som vill göra ditt examensarbete och fördjupa dig inom ämnet omvårdnad. Du kommer att arbeta med vetenskapliga resonemang och metoder samt få kunskaper om forskningsetiska förhållningssätt.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr