Examensarbete i omvårdnad A1E, 15 hp, OM805A

Det här är en kurs för dig som vill göra ditt examensarbete och fördjupa dig inom ämnet omvårdnad. Du kommer att arbeta med vetenskapliga resonemang och metoder samt få kunskaper om forskningsetiska förhållningssätt.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.04
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Monika Sahlsten
 • Examinator: Mia Berglund
 • Anmälningskod: HS-18036
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: OM768A-Vetenskaplig teori och metod A1N. Därutöver krävs 7,5 högskolepoäng på fördjupningsnivå A1F i omvårdnad samt kandidatexamen i omvårdnad.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Poäng denna termin: 7,5 p
 • Fortsätter termin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: OM805A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr