Examensarbete i omvårdnad - diabetessjuksköterska A1E, 15 hp, OM809A

Under kursen genomförs ett examensarbete på avancerad nivå med fördjupning i ämnet omvårdnad riktat mot diabetessjuksköterskans yrkesområde som specialistsjuksköterska. Examensarbetet är ett självständigt arbete där fokus ligger på studentens eget lärande och som kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande samt ett problematiserande och kritiskt reflekterande förhållningssätt. I kursen ingår metodseminarium där arbetet och genomförandet granskas och diskuteras. Vidare ingår att opponera på ett annat arbete, respondentskap för eget arbete samt att delta i ytterligare examinationsseminarier.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.45
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Monika Sahlsten
 • Examinator: Mia Berglund
 • Anmälningskod: HS-88019
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd OM807A-Avancerad vård vid diabetes A1N och genomgången OM808A-Lärande och egenvård vid diabetes A1F och genomgången OM768A-Vetenskaplig teori och metod A1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Poäng denna termin: 7,5 p
 • Fortsätter termin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: OM809A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr