Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N, 7,5 hp, OM828A

Kursen innehåller en fördjupning av skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad samt teorier gällande kommunikation med barn och ungdomar.

 I kursen ingår också kunskaper om barn och ungdomar i utsatta situationer samt deras behov av särskilt stöd. Vidare behandlas kvantitativ metodik och forskningsresultat analyseras. Därtill ingår hur skolsköterskan kan kvalitetsförbättra sitt arbete.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.13
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Marie Wilhsson
 • Examinator: Margaretha Larsson
 • Anmälningskod: HS-16075
 • Behörighet: Under bearbetning
 • Kursplan med litteraturlista: Under bearbetning, Work in progress
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.13 - v.23
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: OM828A
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus (1 dag introduktion och 1 dag examination). Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
vt 20 v.13
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Marie Wilhsson
 • Examinator: Margaretha Larsson
 • Anmälningskod: HS-96075
 • Behörighet: Under bearbetning
 • Kursplan med litteraturlista: Under bearbetning, Work in progress
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.13 - v.23
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: OM828A
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus (1 dag introduktion som samordnas med kursen före och 1 dag examination). Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr