Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N, 7,5 hp, OM830A

Kursen tar upp symtom och behandling vid olika hälsoproblem och hälsorisker vid olika pediatriska tillstånd och funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar i skolan. Därtill ingår hur skolsköterskan kan främja barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa. I kursen ingår kunskap och tillämpning av metodisk undersökningsteknik vid hälsobedömningar inom elevhälsan. Vidare problematiseras jämställdhet, genusperspektiv och etnicitet i relation till hälsobedömningar inom elevhälsan.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.03
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Marie Wilhsson
 • Examinator: Margaretha Larsson
 • Anmälningskod: HS-16077
 • Behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.03 - v.13
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: OM830A
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus (ca 1,5 dag per träff). Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
vt 20 v.03
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Marie Wilhsson
 • Examinator: Margaretha Larsson
 • Anmälningskod: HS-96077
 • Behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.03 - v.13
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: OM830A
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus (ca 1,5 dag per träff, samordnas med kursen före/efter). Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr