Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N, 7,5 hp, OM853A

Kursen behandlar barn och ungdomars levnadsvillkor utifrån olika aspekter såsom genus, psykisk hälsa/ohälsa, sexualitet, relationer och internetanvändning. Dessutom ingår samhälleliga och kulturella perspektiv.

Vidare tränas studenten i att som skolsköterska identifiera, planera och genomföra hälsofrämjande åtgärder inom ovan nämnda områden. En design utformas för kommande examensarbete. Under kursen tränas studenten i kritisk reflektion, analys och argumentation för ställningstaganden i vetenskapliga frågor som rör designarbetet och professionen.

Kursen genomförs med två obligatoriska träffar på campus (introduktion och examination). Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via kurshemsidor eller lärplattformen Scio.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Marie Wilhsson
 • Examinator: Margaretha Larsson
 • Anmälningskod: HS-26162
 • Behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: OM853A
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus (introduktion och examination). Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via kurshemsidor eller lärplattformen Scio.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
ht 19 v.36
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Marie Wilhsson
 • Examinator: Margaretha Larsson
 • Anmälningskod: HS-86162
 • Behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: OM853A
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus (introduktion och examination; samordnas med parallell kurs och efterkommande kurs). Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via kurshemsidor eller lärplattformen Scio.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr