Introduktion till högskolepedagogik A1F, 4 hp, PE821A

Kursen behandlar på en övergripande nivå högskolepedagogik som vetenskapligt område och praktik med utgångspunkt i studenternas lärarerfarenheter och ämnesdidaktiska traditioner. Centrala begrepp inom pedagogik som vetenskaplig disciplin introduceras tillsammans med grundläggande pedagogiska frågor. Studenterna ges möjlighet att genom olika observationsuppgifter identifiera, problematisera och fördjupa kunskapen inom pedagogisk grundsyn och dess betydelse för läraruppdraget i högre utbildning.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr