Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N, 3 hp, PR004G

Denna kurs ingår i Competensus, högskoleutbildning som speciellt vänder sig till dig som är aktiv inom industrin.

Kursen ger dig kunskaper om filosofier och tankar bakom Lean production och också om de verktyg som används för att forma ett resurssnålt produktionssystem.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr