Säker produktionsteknik G1N, 7,5 hp, PR008G

Kursen ger dig som student produktionstekniska verktyg för att jobba i projekt och med förbättringsarbete. Dessutom ges inblick i de lagar, regler, miljö- och kvalitetspolicies du måste följa vid förändringar, maskininköp, installtioner och liknande. Du får teorierna bakom, samt ska i ett projektarbete som löper genom hela kursen träna på att applicera teorin i verkligheten.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.14
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Tönu Köks
 • Examinator: Raquel Quesada Diaz
 • Anmälningskod: HS-91247
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.14 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: PR008G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr