Projektledning G1N, 3 hp, PR017G

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om projektledning och introducerar en generell projektmodell i tekniskt utvecklingsarbete. Kursen innefattar projektledningsmodeller för planering och genomförande samt uppföljning av projekt, teorier om ledarskap och grupprocesser. I kursen ingår att genomföra planering av ett projekt. Exemplen är i huvudsak hämtade från verksamhet inom varu- och tjänsteproduktion.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr