Projektledning G1N, 3 hp, PR017G

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om projektledning och introducerar en generell projektmodell i tekniskt utvecklingsarbete. Kursen innefattar projektledningsmodeller för planering och genomförande samt uppföljning av projekt, teorier om ledarskap och grupprocesser. I kursen ingår att genomföra planering av ett projekt. Exemplen är i huvudsak hämtade från verksamhet inom varu- och tjänsteproduktion.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Programkurs
Campus
Kurs inställd
 • Kurs inställd
 • Kursansvarig: Klas Hedenberg
 • Examinator: Raquel Quesada Diaz
 • Anmälningskod: HS-81453
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.39
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: PR017G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr