Industriellt projekt inom automatiseringsteknik G1F, 7,5 hp, PR301G

För en ingenjör är projektgruppen en mycket vanlig arbetsform. I den här kursen får du tillämpa dina kunskaper inom automatiseringsteknik och produktionsteknik. I ett grupparbete du ta dig an en problemställning i en produktionsanläggning. Kursens huvudmoment är projektet som genomförs under 4-5 veckor på plats hos ett av högskolan i Skövdes samarbetsföretag.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr