Produktionsteknik: Metoder och verktyg G1F, 7,5 hp, PR303G

Metodisk och analytiskarbete är livsviktiga för ett välfungerande produktionssystem. Vilka metoder och verktyg har produktionsteknikern till sin hjälp och när måste han/hon använda sig av de? Hur stöder produktionsteknikers arbete införandet av Lean? Dessa är några av frågorna som kursdeltagarna kommer att få besvarade och tillfälle att diskutera. Kursen ger även grunderna i tekniskrapportskrivning.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr