Arbets- och tidsstudier G1F, 6 hp, PR321G

Kursen syftar till att studenten ska lära sig att tillämpa olika verktyg och metoder inom arbets- och tidsstudier. Inslag i kursen är klockstudier, prestationsbedömning och tidsättning med hjälp av elementartidsystem, exempelvis MTM-SAM-analys.

Kursen syftar också till att studenterna ska tillägna sig kunskaper om arbetssätt för metodförbättringar i industriella flöden. Kursen omfattar också perspektiv avseende digitalisering och belyser olika perspektiv kring utveckling av användning av exempelvis samverkansrobotar.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.52
Programkurs
Campus
Kurs inställd
 • Kurs inställd
 • Kursansvarig: Miranda Kedbäck
 • Examinator: Victor Hedén
 • Anmälningskod: HS-82350
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd PR014G-Industriell produktionsteknik G1N och genomgången PR504G-Effektiva arbetsplatser G2F.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Poäng denna termin: 3 p
 • Fortsätter termin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.52 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: PR321G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr