Arbets- och tidsstudier G1F, 6 hp, PR321G

Kursen syftar till att studenten ska lära sig att tillämpa olika verktyg och metoder inom arbets- och tidsstudier. Inslag i kursen är klockstudier, prestationsbedömning och tidsättning med hjälp av elementartidsystem, exempelvis MTM-SAM-analys.

Kursen syftar också till att studenterna ska tillägna sig kunskaper om arbetssätt för metodförbättringar i industriella flöden. Kursen omfattar också perspektiv avseende digitalisering och belyser olika perspektiv kring utveckling av användning av exempelvis samverkansrobotar.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr