Ellära G1F, 6 hp, PR324G

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskap om svängningslära för att förstå sinusformade svängningar. Kursens övergripande mål är att ge studenten god förståelse för växelström. Ett väsentligt kursmoment avhandlar elsäkerhet. Kursen ska fördjupa studenternas kunskaper om elektrisk mätteknik och syftar också till att ge studenten kunskaper om växelströmskopplingar.

Kursen börjar med att behandla grundläggande begrepp såsom ström, spänning,resistans och effekt. Därefter introduceras kretsscheman och de elektriska sambanden Ohms lag och Kirchhoffs lagar. Dessa används för att ställa upp ekvationssystem för att kunna analysera mindre elektriska nät bestående av resistanser och konstanta spännings- och strömkällor. Förenkling av dessa nät till ekvivalenta tvåpoler behandlas också. I laborationen tränas förmågan att tolka kretsscheman samt att utföra elektrisk mätning på produktionsteknisk utrustning.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr