Industriellt projekt G1F, 6 hp, PR327G

Kursens huvudmoment är ett projekt som genomförs under 4-5 veckor hos ett industriföretag. Projektets fokus är en produktionsteknisk frågeställning som studentgruppen arbetar med. Under kursens inledning ges föreläsningar och övningar angående projektarbete med avseende på dess ledning, modeller, planering och genomförande.

I kursen ingår att gruppen presenterar sin lösning på frågeställningen för det företag där de genomfört sitt projekt.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr