Datorstödd tillverkningsteknik för tekniker CAD-CAM G1F, 9 hp, PR336G

Kursen beskriver hur krav på en produkt formulerade genom en tillverkningsritning omvandlas till en bearbetningsoperation genom en beredningsprocess som använder CAD/CAM teknik (Computer Aided Manufacturing) för programmering av NC-maskiner (Numerical Control). En del av kursen ger studenten grundläggande kunskap om G-kodsprogrammering och förmåga att manuellt framställa enkla NC-program.

Industriella laborationer ges där utrustning, såsom NC maskiner och koordinatmätmaskiner används i olika övningar, såsom praktisk mätteknik och framtagning av komponenter. Laborationerna behandlar grundläggande funktioner och uppbyggnad av de använda utrustningarna.

Laborationerna ger tillfälle att tillämpa processplanering och NC programmering och applikation av datorstödd tillverkning (CAM) för en given komponent baserat på en definierad 3D CAD modell innehållandes PMI (Product and Manufacturing Information). Resultat från laborationerna rapporteras i en teknisk rapport.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Wei Wang
 • Examinator: Stefan Ericson
 • Anmälningskod: HS-92536
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: MT342G-Tillverkningsteknik och materiallära för tekniker G1F och MT344G-Beredning G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 60%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: PR336G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr