Effektiva arbetsplatser G2F, 6 hp, PR504G

Kursen Effektiva arbetsplatser fokuserar på det manuella arbetet i ett produktionssystem. Den tar sin utgångspunkt i begreppet "standardiserat arbete" och utformning av arbetsplatser som tar hänsyn till människans förutsättningar och effektiv resursanvändning. Detta innebär att hållbar utveckling blir en naturlig del av kursen.

En central del av standardiserat arbete är arbetsmätning. Kursen behandlar frekvensstudier, klockstudier och elementartidsystem. Tidsatta, standardiserade arbetsmetoder utgör sedan underlaget både för linjebalansering och systematiskt faktabaserat förbättringsarbete vilket genomförs enligt PDCA-metodiken. Visuell ledning och styrning studeras inklusive metoder som felsäkring, insats/nytta diagram och 5S. En stor del av kursen är genomförande av en laboration där en verklig produktionsmiljö analyseras, dokumenteras och förbättras. Under laborationsuppgiften arbetar studenterna i team och får därmed möjlighet att reflektera över olika roller i en produktionsorganisation i drift och vid förbättringsarbete.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.08
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Victor Hedén
 • Examinator: Tönu Köks
 • Anmälningskod: HS-14130
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: [ godkänd PR314G-Kvalitetsteknik G1F eller godkänd AU335G-Kvalitetsteknik G1F eller godkänd PR320G-Kvalitetsteknik för tekniker G1F] och [ godkänd AU337G-Effektiva produktionsflöden G1F eller godkänd PR316G-Effektiva produktionsflöden G1F eller genomgången PR014G-Industriell produktionsteknik G1N] (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.08 - v.15
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning: För övergångsstudenter 17h.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: PR504G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr