Examensarbete i produktionsteknik G2E, 30 hp, PR508G

Kursen är en avslutande del av utbildningen och syftar till att ge studenten träning i att använda och integrera förvärvade kunskaper för att lösa ingenjörsmässiga problem. Kursen skall vidare fördjupa studentens kunskaper inom ämnesområdets kärna samt ge färdighet och övning i organisering, planering och genomförande av ett tekniskt projekt. Dessutom syftar kursen till att öva upp studentens förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation.

De studerande skall föreslå och självständigt planlägga, avgränsa och genomföra en teknisk uppgift med klar anknytning till huvudområdet. Arbetet skall om möjligt förläggas till industrin. Examensarbetet styrs av en projektbeskrivning som utarbetas av studenten i samarbete med uppdragsgivaren och Högskolan. Projektbeskrivningen ska godkännas av examinator innan arbetet påbörjas.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
ht 19 v.36
Fristående kurs
Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr