Amning och bröstmjölk G2F, 7,5 hp, RP513G

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

Kursen vänder sig till dig som träffar och kommer att träffa nyblivna föräldrar och deras barn i ditt nuvarande eller kommande arbete. Kursen är nätbaserad med tre campusträffar med två dagar per campusträff. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr