Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1E, 15 hp, RP720A

I den här kursen genomför du ett vetenskapligt arbete med fördjuping inom valt problemområde med betydelse för specialistsjuksköterske-/barnmorskeprofessionen utifrån ett omvårdnadsperspektiv.

Kursen innehåller moment som forskningsetiska överväganden, metodval, datainsamling, dataanalys, presentation av resultat, opposition och försvar av uppsats.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.51
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Stina Thorstensson
 • Examinator: Caroline Bäckström, Stina Thorstensson, Elisabeth Hertfelt Wahn, Lena Mårtensson
 • Anmälningskod: HS-28020
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: RP723A-Profession, teori och metod A1N (eller motsvarande kunskaper). Därutöver krävs 7,5 högskolepoäng på fördjupningsnivå A1N i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt kandidatexamen i omvårdnad (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Poäng denna termin: 7,5 p
 • Fortsätter termin: vt 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.51 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: RP720A
 • Anmärkning: Våren 2020: Kursen läses v. 12 + v. 21-23.
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
ht 19 v.51
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Stina Thorstensson
 • Examinator: Caroline Bäckström, Stina Thorstensson, Elisabeth Hertfelt Wahn, Lena Mårtensson
 • Anmälningskod: HS-88020
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: RP723A-Profession, teori och metod A1N (eller motsvarande kunskaper). Därutöver krävs 7,5 högskolepoäng på fördjupningsnivå A1N i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt kandidatexamen i omvårdnad (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Poäng denna termin: 7,5 p
 • Fortsätter termin: vt 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.51 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: RP720A
 • Anmärkning: Våren 2020: Kursen läses v. 12 + 21-23.
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr