Det normala barnafödandet A1N, 9 hp, RP721A

I kursen fokuseras det normala barnafödandet (barnafödande innefattar graviditet, förlossning och tiden därefter) utifrån kvinnans och familjens perspektiv.

Som en röd tråd genom kursen löper barnmorskans hälsofrämjande, förebyggande och stödjande arbete. Vidare diskuteras attityders och värderingars påverkan på upplevelsen av den vård och det stöd som ges. Viktiga aspekter är också socio-kulturella och genus inverkan vid barnafödande.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.44
Programkurs
Campus
Kurs inställd
 • Kurs inställd
 • Kursansvarig: Caroline Bäckström
 • Examinator: Stina Thorstensson
 • Anmälningskod: HS-86164
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: RP722A-Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa A1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.44 - v.49
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: RP721A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr