Professionellt förhållningssätt och komplicerat barnafödande A1F, 7,5 hp, RP727A

Kursen behandlar barnmorskans professionalitet avseende ledarskap, samtalsmetodik, kulturmöten, etiska dilemman, sexuellt riskbeteende och stöd i föräldraskap.

I kursen behandlas också komplikationer under graviditet och förlossning samt psykisk ohälsa, missbruk och våld.

Kursen ges vecka 36-38 och vecka 1-2.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Caroline Bäckström
 • Examinator: Stina Thorstensson
 • Anmälningskod: HS-87046
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: RP721A-Det normala barnafödandet A1N och RP722A-Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa A1N och RP723A-Profession, teori och metod A1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: RP727A
 • Anmärkning: Kursen läses v. 36-39 + v. 3.
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr