Det normala barnafödandet A1N, 9 hp, RP740A

Som en röd tråd genom kursen löper barnmorskans hälsofrämjande, förebyggande och stödjande arbete. I kursen fokuseras det normala barnafödandet (barnafödande innefattar graviditet, förlossning och tiden därefter) utifrån kvinnans och familjens perspektiv. Vidare diskuteras attityders och värderingars påverkan på upplevelsen av den vård och det stöd som ges. Viktiga aspekter är också socio-kulturella och genus inverkan vid barnafödande.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr