Kommunikation för ledare G1N, 7,5 hp, SD130G

I den här kursen studerar du kommunikation mellan människor, svåra samtal och konflikthantering ur ett ledarskapsperspektiv.

Utifrån diskussioner och övningar resonerar vi kring hur man kan effektivisera ett ledarskap genom att använda kommunikation och samtal som verktyg.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr