Hälsa och digitalisering G1F, 7,5 hp, SD305G

Teknologin har avsevärt förbättrat människans livsvillkor under framför allt det senaste århundradet. Denna kurs behandlar grunderna i e-hälsa men fokuserar framför allt på hur man kan implementera digitala lösningar för att förbättra hälsa. Särskilt belyses vikten av kultur- och attitydarbete för framgångsrik implementering av digitala lösningar inom hälsoområdet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr