Hälsa och digitalisering G1F, 7,5 hp, SD305G

Teknologin har avsevärt förbättrat människans livsvillkor under framför allt det senaste århundradet. Denna kurs behandlar grunderna i e-hälsa men fokuserar framför allt på hur man kan implementera digitala lösningar för att förbättra hälsa. Särskilt belyses vikten av kultur- och attitydarbete för framgångsrik implementering av digitala lösningar inom hälsoområdet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.45
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Lika Rodin
 • Examinator: Kristian Vänerhagen
 • Anmälningskod: HS-82360
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SD159G-Individ och samhälle i förändring G1N och SD302G-Socialpsykologiska perspektiv på hälsa och välbefinnande G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.49
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: SD305G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr