Hälsa, kultur och migration G1F, 7,5 hp, SD306G

Sverige, liksom många andra europeiska länder, har utvecklats till mångkulturella samhällen på grund av den omfattande globala migrationen. Detta ställer särskilda krav på personer som i sina yrken möter människor med annat etniskt ursprung. I den här kursen får du såväl teoretiska kunskaper som praktiska verktyg för att förstå vad migration och dess olika faser innebär. Kursen tar även upp migrationens inverkan på människors hälsa och olika kulturella uppfattningar om hälsa och sjukdom som bestämningsfaktorer till hälsa och hälsorelaterat beteende.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.50
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Zaira Jagudina
 • Examinator: Susanna Nordström
 • Anmälningskod: HS-82361
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SD159G-Individ och samhälle i förändring G1N och SD302G-Socialpsykologiska perspektiv på hälsa och välbefinnande G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.50 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: SD306G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr