Enkät- och intervjumetodik G1F, 7,5 hp, SD308G

Kursen ger en fördjupning i hur man designar, genomför och analyserar enkät- och intervjustudier. Statistiska analyser av enkätdata genomförs i SPSS. Rapportering av resultat från vetenskapliga undersökningar behandlas. De olika stegen i forskningsprocessen tas upp med tonvikt på hur forskningsfråga, design, metod och analys hänger samman. Reliabilitet och validitet för såväl kvalitativ som kvantitativ forskning behandlas.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.14
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Magnus Roos
 • Examinator: Magnus Roos
 • Anmälningskod: HS-92541
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SD303G-Vetenskaplig metod G1F och SD155G-Introduktion till socialpsykologi G1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.14 - v.18
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: SD308G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr