Kommunikation och coachning: Negativ livsstilsförändring G1F, 7,5 hp, SD333G

Mötet med människor är centralt för den som i yrkeslivet arbetar med vägledning och rådgivning. I det professionella samtalet är dialogen ledarens starkaste arbetsredskap.

En utmaning för varje samtalsledare är att möta människor i svåra situationer. Coachning i livsstilsfrågor innebär att hjälpa människor att inse riskbeteenden och våga välja en förändring till det bättre - trots ovisshet, osäkerhet och motstånd. Med coachningsbaserad teori som förståelsegrund, metodik som verktyg, motiverande samtalsledning och reflektion - ges förutsättningar för att utveckla förståelse och kunskap om det professionella coachningssamtalet. Kursen ingår i ett kurspaket om tre kurser i kommunikation inom ämnet socialpsykologi.

Kursen genomförs med 2 antal träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr