Moderna socialpsykologiska teorier och diskussioner G1F, 7,5 hp, SD347G

Är du intresserad av modern socialpsykologi och dess användningsområden? I denna kurs används tre socialpsykologiska perspektiv; social kognition, socialt utbyte och symbolisk interaktionism för att förstå och analysera samtida sociala fenomen såsom genus, konsumism, social rättvisa, fördomar och diskriminering. Kursen rör sig på tre olika analytiska nivåer: individuell nivå, gruppnivå samt kulturell nivå.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr