Lärande och socialisation i arbetslivet G1F, 7,5 hp, SD348G

Arbetslivet har en stor potential för lärande och kunskapsutveckling – såväl för individen som för organisationen. I denna kurs behandlas förutsättningar och hinder för utveckling av yrkeskunskap och professionskompetens. Området studeras ur ett socialpsykologiskt och arbetslivspedagogiskt perspektiv med områden som interaktion, motivation, språk och normskapande i fokus.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr