Statistik för ingenjörer I - grundkurs G1F, 3 hp, ST310G

Den här kursen ger dig en översikt över olika statistiska områden och verktyg. Exemplevis studerar du datainsamling, deskriptiv statistik,och sannolikhetslära.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Magnus Bredberg
 • Examinator: Marie Lundgren
 • Anmälningskod: HS-92550
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: MA127G-Matematik för ingenjörer I G1N och MA301G-Matematik för ingenjörer III G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 33%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.09
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: ST310G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr