Svenska för internationella studenter 2: Text och grammatik G1N, 7,5 hp, SV127G

Institutionen för Hälsa och Lärande erbjuder kurser i svenska för alla internationella studenter som studerar vid högskolan i Skövde. Efter kursens slut kommer du att bemästra enkla och vardagliga fraser rörande t ex väder, familj, kroppen och enklare beskrivningar. Utöver detta kommer du att bemästra grundläggande fakta om svensk grammatik.

 

För frågor angående registrering, kontakta studentservice. För frågor angående kursinnehåll och examination, kontakta kursansvarig Emma Eurenius.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr