Att skriva vetenskaplig uppsats G2F, 7,5 hp, SV500G

Är du i färd med att skriva en vetenskaplig uppsats, till exempel i form av ett examensarbete? Då är akademiskt skrivande 2 kursen för dig.

Kursen behandlar och förtydligar de språkliga och stilistiska krav som ställs på den vetenskapliga uppsatsen. Med utgångspunkt i vetenskapliga texter diskuteras kraven i relation till vanliga feltyper.

Utdrag ur egna uppsatser behandlas på seminarier och handledningstillfällen där det även ingår att öva på att ge och ta feedback. Kursen är en utmärkt kombination till pågående ämnesstudier där uppsatsskrivande är aktuellt.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.04
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Maria Helming Gustavsson
 • Examinator: Linda Kajonius
 • Anmälningskod: HS-14101
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs 80 högskolepoäng i ett huvudområde varav minst 30 högskolepoäng på G2-nivå.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: SV500G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr