Biostatistik A1N, 5 hp, SY748A

Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund. Kursen innehåller bland annat hypotesprövning, beräkning av stickprovsstorlek, beskrivande statistik, statistiska fördelningar, korrelation och regression, t-test, ANOVA och icke-parametriska test.

Under kursen kommer de teoretiska delarna att illustreras med praktiska datorövningar där statistisk programvara används. Kursen innehåller även ett individuellt projekt där studenten får tillämpa sina förvärvade statistiska kunskaper och kritiska granska vetenskapliga artiklar med avseende på statistisk analys.

Kursen ges på engelska.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr