Biomarkörer - analys av data A1F, 7,5 hp, SY758A

Kursen ger studenter de verktyg de behöver för att arbeta med storskalig data och ur denna datamängd lära sig att identifiera och verifiera biomarkörer inom olika sjukdomsområden, hur biomarkörer används i toxicitetstestning av läkemedel eller i miljöövervakning.

Kursen innehåller också ett individuellt projekt där studenten fördjupar sig i en analysmetod för att identifiera och verifiera en uppsättning av biomarkörer. Projektet redovisas med en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 18 v.13
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Patric Nilsson
 • Examinator: Magnus Fagerlind
 • Anmälningskod: HS-97031
 • Behörighet: För tillträdde till kurs krävs godkända kurser SY753A Experimentell design och dataanalys inom biovetenskap A1N och MB728A Biomarkörer inom molekylär medicin A1N MB727A samt genomgångna kurser SY746A Systembiologi A1N och BI728A Expressionsanalys A1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 18
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.13 - v.22
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: SY758A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr