Produkt- och processdatahantering A1N, 6 hp, VP700A

Kursen beskriver hur ett produktdatasystem (PLM) används för att hantera den information som följer en produkt under dess livscykel inklusive dess tillverkningsprocesser.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr