Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd A1N, 4 hp, VP724A

Kursen fokuserar på hur beslutsfattande vid utveckling av system och införande av kontinuerligt förbättringsarbete kan stödjas på operationell och strategisk nivå med hjälp av två populära modelleringstekniker, diskret händelsestyrd simulering och systemdynamisk simulering.

Globalisering, snabba marknadsförändringar, Industri 4.0, ”mass customization” och pressen från demografiutvecklingen är bara några aspekter som ökar kravet på att kunna hantera förändringar effektivare. Simulering är ett kraftfullt verktyg för att möjliggöra virtuell testning av scenarioplanering, ge stöd till lärande och därigenom stödja effektivare implementeringar.
Kursen riktar sig till ledare och yrkesverksamma från små, medelstora eller stora organisationer intresserade av att förstå hur simulering kan användas, liksom dess begränsningar och nackdelar, samt hur simulering kan bli en del av en organisations arbetssätt (t.ex. Lean ).

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.41
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Ainhoa Goienetxea
 • Examinator: Amos Ng
 • Anmälningskod: HS-26184
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi eller motsvarande omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL. Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 33%
 • Startvecka - slutvecka: v.41 - v.47
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 4
 • Kurskod: VP724A
 • Anmärkning: Teoretiska delar är delvis nätbaserade och delvis campusbaserade. Laborationsmoment är campusbaserade.
 • Genomförande: Kursen genomförs med fyra obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr