Integrerad virtuell driftsättning A1N, 4 hp, VP726A

Termen "Integrerad Virtual Commissioning" avser den integrerade användningen av de virtuella modellerna längs automatiseringsprocesser, istället för att se virtuell driftsätting som en extra aktivitet. Modellen växer kontinuerligt, den används för olika ändamål, stöder flera tekniska aktiviteter och ansträngningen att bygga den distribueras. Syftet med det är att effektivisera användningen av tid och resurser genom projektet.

Under den här kursen kommer känd teknik kring virtuell driftsättning att studeras tillsammans med flera fallstudier. Eleverna kommer senare kunna träna med virtuell driftsättingsmodeller och använda dem för olika tekniska aktiviteter för att analysera sina fördelar.

Kursen riktar sig till PLC och robotprogrammerare och yrkesverksamma från små och medelstora företag eller stora organisationer intresserade av att förstå hur integrerad virtuell driftsätting kan stödja sina processer, med sina begränsningar och nackdelar. Grundläggande automatiseringsteknik kunskap och programmering färdigheter förväntas från studenterna.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.39
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Sunith Bandaru
 • Examinator: Bernard Schmidt
 • Anmälningskod: HS-26185
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom integrerad automationsteknik, mekatronik, elektronik eller motsvarande omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL. Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 33%
 • Startvecka - slutvecka: v.39 - v.45
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 4
 • Kurskod: VP726A
 • Anmärkning: Teoretiska delar är delvis nätbaserade och delvis campusbaserade. Laborationsmoment är campusbaserade.
 • Genomförande: Kursen genomförs med fyra obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr