Examensarbete i virtuell produktframtagning A1E, 18 hp, VP730A

Kursen består av forskningsarbete inom ämnesområdet för virtuell produktrealisering. Forskningsarbetet är relaterat, men inte begränsat till, produktionssystem, produktdesign, industriautomation, ergonomi, ergonomisk simulering, diskret händelsesimulering, systemdynamik, simuleringsbaserad optimering, industriella informationssystem, datainsamling, databehandling, datalagring och datautvinning, produktlivscykel och hållbar utveckling.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Fristående kurs
Campus
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr